Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht - Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden


De volgende voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de diensten en activiteiten van de Stichting INVK (hierna “INVK”). Door het aangaan van een overeenkomst met INVK, gaat u specifiek en automatisch akkoord met deze voorwaarden. Het INVK behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden ten allen tijde aan te passen. 

U gaat ermee akkoord dat noch het INVK noch haar filialen of verbonden bedrijven (tezamen genoemd “Verbonden Entiteiten”) aansprakelijk is jegens u of overige derden in verband met enige wijziging, onderbreking of beëindiging van deze site, geheel of gedeeltelijk, of in verband met enige diensten, inhoud, kenmerken of producten die via deze site worden aangeboden. Uw voortgezet gebruik van de site na zulke wijzigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige wijzigingen in deze voorwaarden, geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert. 

Gebruiksvoorwaarden

De doelstelling van de website is om informatie te verschaffen en communicatie te verzorgen omtrent de activiteiten en diensten van INVK. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de website en en de inhoud ervan, en om uw toegang tot het gehele of een gedeelte van de website te beperken, te allen tijde en naar eigen goeddunken. U gaat ermee akkoord om aan alle toepasselijke wetten te voldoen tijdens uw gebruik van deze website. 

Algemene Voorwaarden Stichting Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Almere.


Privacybeleid

Laatste herziening:  24 mei 2018

Dit Privacybeleid ("Beleid") heeft betrekking op de behandeling van alle Persoonlijke gegevens die INVK verzamelt wanneer u de websites (de "Website") bezoekt. Bij het INVK begrijpen we dat privacy belangrijk is voor de bezoekers van de website. Door het bezoeken of andere interactie met de website, geeft u uw ondubbelzinnige toestemming voor dit beleid en de verzameling, het gebruik, verwerking en overdracht van uw Persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen, en we zullen het gewijzigde beleid hier plaatsen. Elke wijziging wordt van kracht zodra deze geplaatst is op de website. Uw voortdurende toegang tot of het gebruik van de website na de bekendmaking van enig eventueel gewijzigd beleid geeft uw ondubbelzinnige aanvaarding van dergelijk gemodificeerd beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de website.

U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van dit beleid, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Dit beleid wordt verder onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van het INVK op de Website.

1.1 Informatie van uw interactie met onze website; Gebruik van Cookies

Net als veel website-eigenaren, ontvangt en registreert het INVK niet-persoonlijk identificeerbare informatie van uw browser in de website server logs. Wanneer u een pagina aanvraagt via uw browser, worden de navigatie en clickstream data, zoals IP-adres, browser (en versie), besturingssysteem, datum, tijd, en de site waar u vandaan kwam, opgeslagen in een logbestand.

We maken gebruik van "cookie" technologie op onze website. Cookies stellen ons in staat om de computer van een gebruiker te identificeren (dus hoeft u bijvoorbeeld niet opnieuw in te loggen elke keer dat u een bezoek aan de website brengt), en kunnen helpen bij het gemakkelijker maken voor een gebruiker om door de website te navigeren (cookies kunnen de voorkeuren van een gebruiker en andere gegevens over websitebezoek van de gebruiker opnemen). Uw webbrowser kan u toestaan om cookies uit te schakelen, maar u moet zich realiseren dat daarmee bepaalde functies of pagina's van de website niet langer beschikbaar kunnen worden. Behalve voor het doel van handhaving van onze Algemene Voorwaarden of de naleving van wettelijke verplichtingen, gebruiken we deze informatie niet om specifieke personen te identificeren.

1.2 Persoonlijke informatie Voorbeelden

Afgezien van deze standaard traceergegevens, de enige persoonlijke informatie die wij verzamelen over u is zo'n persoonlijk identificeerbare gegevens ("Persoonlijke gegevens") als u bewust aan ons verstrekt op de Website. Persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit uw naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, huisadres en telefoonnummer, financiële informatie en/of andere persoonlijke informatie die u aangeeft. Tenzij anders bepaald door de wet of op grond van dit beleid, is het INVK de enige eigenaar van informatie die verzameld is op de website.

1.3 Gebruik en delen van Persoonlijke informatie

Voor zover toegestaan door de wet en tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, kunnen Persoonlijke gegevens die verzameld zijn worden gebruikt voor systeem en website onderhoud en verbetering, beheer en audit doeleinden, het evalueren, beschouwen en  verwerken van aanvragen die u indient met betrekking tot een dienst aangesloten bij het INVK op enigerlei wijze, om met u te communiceren over INVK gerelateerde activiteiten en diensten en we stellen u op de hoogte wanneer u de relevante Persoonlijke informatie aan ons levert. 

Wij kunnen uw Persoonlijke informatie delen met onze INVK kantoren, technische consultants, derde auditors, derde partijen die betrokken zijn bij de beoordeling, verwerking of behandeling van een dienst en activiteit aangesloten bij het INVK op enigerlei wijze, andere derde partijen die de website ter beschikking stellen , de functionaliteit verbeteren of anderszins diensten verlenen aan het INVK of haar dienstverleners, een andere persoon of entiteit waarover wij u op de hoogte stellen wanneer u uw Persoonlijke gegevens opgeeft, en elke andere persoon of entiteit die nodig zijn voor de bescherming van de rechten of veiligheid van het INVK of anderen. Daarnaast kunnen wij telefoongesprekken opnemen met het oog op trainingsdoeleinden of om fraude te voorkomen of te bestrijden.

We zullen uw Persoonlijke informatie niet verkopen, op de markt brengen, delen, verhuren of anderszins distribueren aan anderen op manieren die verschillen van wat wordt beschreven in dit Beleid. Tenzij anders uitdrukkelijk toegestaan, zullen we alleen uw Persoonlijke informatie aan een andere persoon of bedrijf vrijgeven met uw toestemming of voor zover vereist of toegestaan door de wet. 

Let op: wij behouden ons het recht om uw Persoonlijke gegevens en andere informatie over te dragen aan onze opvolgers in het bedrijfsleven en kopers of overnemers van een van onze activa. 

Als u ons niet wilt voorzien van uw Persoonlijke gegevens, bent u niet verplicht om dit te doen; echter, terwijl u nog steeds toegang tot de website hebt, zullen bepaalde diensten voor u misschien niet beschikbaar zijn. Door het verstrekken van uw Persoonlijke gegevens aan ons via de website, gaat u akkoord met het ontvangen van informatie en updates van ons, onze vertegenwoordigers of onze geautoriseerde derde dienstverleners (behalve waar wettelijk verboden). U kunt contact opnemen met ons op info@invk.nl op elk gewenst moment met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens en om correcties te verzoeken over dergelijke informatie.

1.4 Beveiliging van Persoonlijke gegevens

 Hoewel we redelijke inspanningen ondernemen om ongeautoriseerde Internet toegang tot gebruiker gegevens die wij van u verzamelen te voorkomen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van alle informatie die u ons stuurt of online verstrekt, of informatie die opgeslagen wordt door ons of onze serviceproviders, en u dient zulke Persoonlijke informatie in op uw eigen risico. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk voor openbaarmaking van uw persoonlijke informatie als deze te wijten is aan fouten in de transmissie of de handelingen van onze dienstverleners of andere derde partijen. U aanvaardt alle risico's geassocieerd met een overdracht van gegevens en gebruik van het Internet, met inbegrip van het risico dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden onderschept in transit.

2. Externe Links

De website kan links naar websites van derden bevatten. Tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk anders vermelden, doet het INVK geen enkele uitspraak over de inhoud van deze websites. Het feit dat het INVK een link heeft verstrekt aan een site is geen goedkeuring, autorisatie, sponsoring, of aansluiting met betrekking tot deze site, de eigenaars, of diens leveranciers. Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van enige informatie, software of producten gevonden op het internet, en het INVK waarschuwt u ervoor zorgen dat u deze risico’s begrijpt alvorens het ophalen, het gebruiken, het vertrouwen op, of het iets kopen via het internet. Bovendien, als u de website verlaat en andere sites bezoekt, moet u zorgvuldig de privacy verklaringen lezen van andere websites die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. Deze andere websites kunnen persoonlijke gegevens verzamelen of hun eigen cookies naar uw computer sturen. Houd er s.v.p. rekening mee dat het INVK niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites.

3. Toestemming

Het INVK is bezorgd over de bescherming van de online privacy van alle gebruikers of bezoekers. De website is niet bedoeld voor gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar, en we hebben geen intentie om de Persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van 13 te verzamelen. Als we ons ervan bewust worden dat een kind ons heeft voorzien van Persoonlijke informatie, zullen we redelijke inspanningen gebruiken om deze gegevens uit onze database te verwijderen. Als u weet of vermoedt dat uw kind dat onder de leeftijd van 13 jaar is ons heeft voorzien van persoonlijke informatie, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen als u wilt dat de door uw kind verstrekte informatie wordt verwijderd uit onze administratie.

4. Retentie, opslaan en verwijderen van informatie

U hebt de mogelijkheid, op elk gewenst moment, om verwijdering van uw Persoonlijke gegevens in ons bezit te vragen; echter, wij kunnen sommige of al uw persoonlijke gegevens behouden voor het bijhouden van gegevens of juridische doeleinden, om onze algemene voorwaarden af te dwingen, of als gevolg van het opslaan van dergelijke informatie op onze systemen door middel van routine back-up of archivering processen. Alle verzoeken tot verwijdering moeten naar info@invk.nl worden verzonden en wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst verwerken. Echter, wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens uit de lijsten of systemen van een derde partij die eerder uw informatie heeft ontvangen in overeenstemming met dit beleid.

5. Recht van bestuur

Het Nederlands recht is van toepassing op dit beleid, ongeacht uw locatie. U geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken in Nederland, Europa, voor alle kwesties of geschillen die voortvloeien uit of in verband met dit beleid of uw toegang tot of het gebruik van de website.

6. Communicatie en Uitschrijven

Door het verstrekken zowel mondeling tijdens een telefoongesprek als schriftelijk van uw e-mailadres aan ons, geeft u uitdrukkelijk toestemming om e-mails van ons te ontvangen. We kunnen e-mail gebruiken om te communiceren met u, om informatie te sturen die u hebt aangevraagd of om enquetes of informatie over andere producten of diensten ontwikkelen door ons of onze partners te sturen; maar we zullen uw e-mailadres niet geven aan een andere partij om hun producten of diensten rechtstreeks aan u te promoten. Als u dit soort e-mails niet van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door het sturen van een e-mail naar ons op info@invk.nl; echter, begrijp s.v.p. dat we kunnen u e-mails kunnen blijven sturen in verband met een account die u hebt bij ons, elk verzoek dat u hebt ingediend, of enige transactie of overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Houdt u er rekening mee dat er een korte vertraging zou kunnen zijn tussen het moment dat u uw aanvraag om af te melden indient en wanneer dit wordt verwerkt en weergegeven in onze systemen; daarom kan het zijn dat u bepaalde communicatie van ons blijft ontvangen voor een beperkte tijd nadat u zich hebt afgemeld. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw geduld. Met uitzondering van Persoonlijke informatie als onderdeel van een aanvraag of een aankoop, elke communicatie of materiaal voorgelegd door u aan ons via e-mail of op andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal worden behandeld als niet- vertrouwelijk en gepatenteerd.

Vragen of suggesties

Het is belangrijk voor ons bij het INVK om te horen wat de bezoekers en gebruikers van de website te zeggen hebben over onze diensten of ons beleid. Als u nog vragen, problemen of klachten over dit Beleid hebt of ons wilt laten weten wat u denkt over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op via info@ invk.nl

 

 

INVK Lidmaatschap

Vul alstublieft de onderstaande gegevens in om te worden geïnformeerd over een mogelijk INVK lidmaatschap


Welkom op de website van het INVK!

Wilt u op de hoogte blijven van onze bijeenkomsten?