Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht - Emile Bakker


Emile Bakker


Mijn naam is Emile Bakker. In de jaren na mijn studie heb ik mij ontwikkeld tot leidinggevende op het vlak van strategische marketing op nationaal en internationaal niveau. Sinds 2002 heb ik mijn scope verbreed naar algemeen management. Ik vervul tevens bestuurlijke functies binnen twee landelijke brancheverenigingen. Het merendeel van mijn tijd besteed ik aan het INVK. Daarbinnen geef ik leiding aan het team dat de verschillende advieskringen ontwikkelt. De deelnemers aan deze advieskringen leren van ons en van elkaar over de voor hen actuele onderwerpen. Ik kan u zeker helpen met het op een hoger niveau brengen van uw organisatie op het vlak van algemeen management en strategische keuzes. 


Mijn LinkedIn Profiel
INVK Lidmaatschap

Vul alstublieft de onderstaande gegevens in om te worden geïnformeerd over een mogelijk INVK lidmaatschap


Welkom op de website van het INVK!

Wilt u op de hoogte blijven van onze bijeenkomsten?